Zverejňovanie zmlúv

Zmluva o združenej dodávke ele

Kúpna zmluva 3

Zmluva o úvere

Zmluva o termínovanom úvere

Zmluva o dielo…

Kúpna zmluva NDS

datok k zmluve SZN2017003

vyzva_dom_smutku_dolne_nastice 

priloha_c_2_navrh_na_plnenie_kriteria

priloha_c_3_zmluva_o_dielo

priloha_c_1_vykaz_vymer

 

Zmluva o dielo s BRRA

Zmluva o prevádzkovaní

Zmluva o dielo č.2.2017

Kúpna zmluva DN

Kúpna zmluva 2

Zmluva o predaji

Zmluva o dielo (2)

Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb

Finančné výkazy 3-04

Finančné výkazy  4-04

Finančné výkazy 5-04

Fianančné výkazy 6-04

 Súvaha

 Finančné výkazy 1-12

 Výkaz ziskov a strát

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Zmluva o nájme zásobníka

Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluva o dielo II

dodatok-k-zmluve-o-pripojeni-k-info-systemu

ziadost-o-podporu-formou-dotacie

Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb

Zmluva o dielo II.

Zmluva o dielo 1časť

Zmluva o dielo 2časť

Zmluva o zabezpečení nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o elektronickej komunikácii

Zmluva o odvoze a zneškodňovaní odpadu

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o budúcej zmluve

Kúpna zmluva

Zmluva o dielo 1_2016

Zmluva o dielo č. EA PRV 2015-21 721

Záložná zmluva č. 301/409/2012

Záložná zmluva č.  301/422 /2012

 

Zmluva o dielo č. 03032014

Zmluva o zriadení vec. bremien

ZmluvaZmluva EKO

Záložná zmluva_MDVRR SR_SO 03

Záložná zmluva_MDVRR SR_SO 04

Premier Consulting

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *