Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je pani Marta Baginová