Mesačné archívy: november 2014

Výsledky komunálnych volieb v Dolných Našticiach 15.11.2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov :   442

Počet voličov, ktorý sa zúčastnili hlasovania: 171

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 162

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 133

% účasť: 38,6 %

Za starostu obce bol zvolený Marián Petreje s počtom platných hlasov 133

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva:

Počet platných hlasov:

  1. Ing. Michal Muran                                     113
  2. Bohumil Čerešník                                     105
  3. Ing. Gabriel Dravecký, PhD.                 101
  4. Ľudmila Burzová                                         96
  5. Ľuboš Kyselica                                             94

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov:     Počet platných hlasov:

  1. Jozefa Kasalová                                                                       80
  2. Jozef Danko                                                                               78

Výsledky komunálnych volieb  na základe zápisnice volebnej komisie publikoval

Gabriel Dravecký