Informácia pre kandidátov na starostu obce a poslancov do obecného zastupiteľstva

V obci Dolné Naštice je vytvorený 1 volebný okrsok.

  • volí sa 5 poslancov
  • počet obyvateľov je 576
  • členov a náhradníkov doručiť zapisovateľke okrskovej volebnej komisie, pani Margite Kšiňanovej, číslo telefónu: 0903201086, do 11. 09. 2018 do 24,00 hod.
  •  kandidátne listiny na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva doručiť zapisovateľke pani Margite Kšiňanovej do 11. 09. 2018 do 24,00 hod.

Veľká noc prináša zábavu, Veľká noc prináša šťastie. Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie. Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka.

      Až vianočné zvony zazvonia,ihličie Vám doma zavonia, zahoďte všetky trápenia a starosti, užite si sviatky v šťastí a radosti.

 

Jar, leto a jeseň prešli a advent je krátky, pokoj ľuďom          dobrej vôle a veselé sviatky

Posielam Vám srdečné prianie krásne prežitých Vianočných sviatkov, užite si veľa lásky so svojou rodinou, príbuznými, priateľmi a známymi. Do nadchádzajúceho roku 2018 Vám všetkým želám len to najlepšie.   

Marian Petreje 
                                       Starosta obce Dolné Naštice                                                                               

OZ Medulienka – Dolné Naštice pozýva na Jesenné dielničky

OZ Medulienka pozýva dňa 21.10.2017 o 15:00 hod. deti aj rodičov z blízka aj zďaleka na jesenné dielničky. Pripravené budú pre vás tekvice na zdobenie a vyrezávanie, ktorým sa budú venovať skôr rodičia a staršie deti, ak keď tí najmenší budú mať popri pomáhaní pomoci rodičom čas, môžu ho stráviť v tvorivom kútiku, kde budú pripravené ďalšie výtvarné aktivitky. Najkrajšie tekvičky budú odmenené malými tematickými cenami 🙂. Tešíme sa na vás! Vstupné: 2€/dieťa (v cene je materiál potrebný na výrobu tekvičiek)

 

 

zdroj:facebook-OZ Medulienka Dolné Naštice

                       Voľba hlavného kontrolóra obce